Solana Labs lanserar den nya digitala betalningsplattformen Solana Pay

0
279

Marc Wojno Skrivet av Marc Wojno, seniorredaktör Marc Wojno Marc Wojno Seniorredaktör

Marc Wojno har varit författare och redaktör inom det finansiella området i mer än två decennier.

Fullständig beskrivning den 2 februari 2022 | Ämne: Blockchain

Solana Labs, skaparen av den snabbt växande höghastighetsprogrammerbara blockkedjan och rival till Ethereum, började februari månad med lanseringen av Solana Pay, som ger handlare och kunder en ny uppsättning decentraliserade betalningar standarder och protokoll utformade för att möjliggöra direkt acceptans av stabila mynt, såsom US Dollar Coins (USDCs), vid försäljningsstället (POS) och online.

Innovation | Teknisk industri | Moln | Säkerhet | Bankverksamhet