Ny forskning peger på dårlig matematik bag virksomhedernes påstande om vedvarende energi

0
616

Selv om flere virksomheder end nogensinde proklamerer, at de er drevet af vedvarende energi, er disse påstande normalt overdrevne, viser ny forskning. Denne afbrydelse mellem en virksomheds påstande og virkeligheden kan bringe den globale indsats for at stoppe klimaforandringerne i fare.

Problemet stammer fra virksomheders afhængighed af vedvarende energicertifikater (REC'er) for at understøtte deres grønne krav. En virksomhed modtager en REC ved at betale for at støtte vedvarende energiprojekter rundt om i verden. Når brands siger, at de driver deres virksomhed med 100 procent vedvarende energi, bruger de typisk stadig elektricitet genereret af fossile brændstoffer; de køber bare vedvarende energicertifikater for at forsøge at ophæve miljøpåvirkningen af ​​deres energiforbrug.

Denne afbrydelse mellem en virksomheds påstande og virkeligheden kan bringe den globale indsats for at stoppe klimaforandringerne i fare

”For mange forbrugere, medier, ja endda investorer tror måske faktisk, at virksomheden fysisk bruger 100 procent vedvarende energi. Og det er bare ikke tilfældet,” siger Anders Bjørn, postdoc ved Concordia University og hovedforfatter af en undersøgelse offentliggjort i dag i tidsskriftet Nature Climate Change.

Mens REC'er er blevet en fast bestanddel i virksomhedernes bæredygtighedsforpligtelser, hober der sig beviser på, at de ikke er så gavnlige for planeten, som virksomhederne måske håber, de er. Bjørn og hans kolleger så på 115 virksomheder på tværs af en bred vifte af industrier – inklusive Microsoft, Ford og Best Buy – med planer om at tøjle deres drivhusgasemissioner. Tilsammen rapporterede virksomhederne, at de reducerede planetvarmeforureningen fra deres elektricitet med over 30 procent mellem 2015 og 2019. Men det tal er overdrevet, fandt Bjørn og hans kolleger. I virkeligheden viser deres forskning, at virksomheder kun reducerer deres emissioner med omkring 10 procent.

Det er en stor uoverensstemmelse, og synderen bag dette misforhold er REC. REC'er kommer i spil, fordi kunderne ikke rigtig kan se, hvor deres energi kommer fra, når de tilslutter nettet. Det kan komme fra et gaskraftværk eller en vindmøllepark, men det hele bliver klumpet sammen på nettet. REC'er repræsenterer da en virksomheds økonomiske støtte til vedvarende energiprojekter.

De miljømæssige fordele REC'er formodes at tilbyde kommer fra at bringe mere ren energi online, som tilsyneladende fortrænger fossile brændstoffer og undgår drivhusgasser gasemissioner. Men efterhånden som vedvarende energiprojekter er blevet mere almindelige, er priserne på REC'er faldet. I øjeblikket er certifikater uden tvivl ikke en stærk nok indtægtskilde til at tilskynde energiselskaber til at bringe nye vedvarende energiprojekter online.

Det er et stort problem, fordi det er den ekstra vedvarende energiproduktion, der kan udligne virksomhedernes emissioner. Hvis de ikke bringer mere vedvarende energi online, opvejer virksomhederne ikke rigtig den negative indvirkning, deres elforbrug har på miljøet. Men på papiret bruger virksomheder stadig REC'er til at afskrive emissioner fra elforbrug – selvom disse REC'er ikke virkelig reducerede forureningen. (For et dybt dyk ned i dette rodede, komplekse system, tjek denne historie.)

“Det, vi kan se i vores undersøgelse, er, at virksomheder i de fleste tilfælde køber certifikater, som ikke gør meget, hvis noget, for klimaet, uanset om de ved det eller ej,” siger Bjørn. For at komme til den konklusion kiggede han og hans kolleger på virksomhedens oplysninger om deres emissioner og elforbrug. De så, at to tredjedele af de emissionsreduktioner, som virksomheder hævdede var bundet til REC'er, sandsynligvis ikke ville have bragt mere vedvarende energi til nettet eller sænket drivhusgasemissionerne.

I betragtning af alle disse ulemper er der bestræbelser på at ændre den måde, virksomheder køber ind på vedvarende energi. I stedet for at købe tilfældige REC'er er mange virksomheder begyndt at sætte deres penge ind i det, der kaldes Power Purchase Agreements (PPA'er). Det er en aftale, de indgår med en projektudvikler om at bygge mere vedvarende energikapacitet ud – for eksempel en ny vind- eller solenergipark. Virksomheden kan acceptere at købe en vis mængde vedvarende energi fra selve projektet, eller målet kan være at få mere af denne energi ud på elnettet. Disse strømkøbsaftaler genererer også REC'er, som forfatterne af den nye undersøgelse anså for gyldige repræsentationer af reduktioner i den virkelige verden.

Over halvdelen af ​​elkøbsaftalerne for ren energi i 2021 blev underskrevet af teknologivirksomheder

Denne slags aftaler er populære blandt store teknologivirksomheder, som har de dybe lommer til at lande PPA'er. Over halvdelen af ​​elkøbsaftalerne for ren energi i 2021 blev underskrevet af teknologigiganter ifølge en BloombergNEF-analyse, herunder Amazon, Microsoft, Meta og Google.

Der er andre bestræbelser på at gøre det, så virksomhedernes bæredygtighedsplaner rent faktisk er med til at drive mere vedvarende energi. Microsoft og Google lancerede for eksempel for nylig lignende planer om at skaffe vedvarende energi eller matche deres elforbrug med REC'er på 24/7 basis. At se på deres energiforbrug hver time, i stedet for aggregeret for hele året, er meningen, at skubbe net, hvor virksomhederne arbejder for at bringe mere ren energi online og drive innovation for at løse en af ​​de store udfordringer med vedvarende energi: at have nok energilagring eller backup-kilder af ren energi til tidspunkter, hvor solen ikke skinner, og vinden ikke blæser.

Selv om vedvarende energi har taget fart, vokser den ikke hurtigt nok til at afværge klimakriser. Bjørn håber, at hans nye forskning vil hjælpe virksomheder og politiske beslutningstagere til at tage sig sammen, når det kommer til at sætte en højere standard for foreslåede klimaløsninger som REC'er. “Virksomheder kan kun gøre så meget på frivillig basis.” siger Bjørn. “Jeg tror, ​​vi har brug for nye politikker for rent faktisk at reducere emissioner, i stedet for blot at antage, at virksomhederne vil gøre det selv.”

>< /p>