Generativ AI er teknologien IT føler mest press for å utnytte

0
10
Bredde 401 serverrom IR_Stone/Getty Images

En fersk undersøkelse av 600 IT-ledere av Salesforce avslører et nytt mandat fra sjefene deres: inkorporer generativ kunstig intelligens (AI) inn i teknologistabelen – og raskt. 

Men responsen fra IT-fagfolk er «ikke så rask», og fremhever bekymringer om ressurser, datasikkerhet og datakvalitet. Nesten tre av fem IT-fagfolk sier at virksomhetens interessenter har urimelige forventninger til hastigheten og smidigheten til ny teknologiimplementering. 

Også: Generativ AI i seg selv vil ikke forbedre kundeopplevelsen< /strong>

IT-lederskapsundersøkelsen avslører at nesten ni av 10 IT-fagfolk ikke kan støtte syndfloden av AI-relaterte forespørsler de mottar i organisasjonen sin. Undersøkelsen avslører også følgende gravitasjonskraft av AI på IT:

Ni av 10 IT-fagfolk sier generativ AI har tvunget dem til å revurdere teknologistrategien deres, og endret teamets tankesett rundt hvordan ny teknologi tas ombord og brukes. 86 % av IT-fagfolk sier jobben deres har blitt viktigere siden introduksjonen av generativ AI.68 % av IT-fagfolk sier at ledelsen deres forventer at de skal være eksperter på generativ AI. 

Her er noen viktige funn fra undersøkelsen:

Salesforce-statistikk

En undersøkelse fra 2024 blant 600 IT-fagfolk viste at ni av 10 IT-organisasjoner ikke kan støtte den økende etterspørselen etter AI- relaterte prosjekter.

Salesforce

Presset for å implementere generativ AI raskt

87 % av IT-fagfolk mener generativ AI har møtt eller overskredet dens hype.Generativ AI er #1-teknologi IT føles presset til å komme ombord raskt.C-suite er de #1-påvirkerne som krever rask generativ AI-implementering, foran andre interessenter.Nesten< strong> 3 av 5 IT-fagfolk sier at virksomhetens interessenter har urimelige forventninger til hastigheten og smidigheten til ny teknologiimplementering.88 % av IT-profesjonelle hevder at de ikke kan støtte syndfloden av AI-relaterte forespørsler de mottar i organisasjonen deres.Ni av 10 IT-fagfolk sier generativ AI har endret teamets tankesett rundt hvordan ny teknologi tas ombord og brukes.

Det som er klart er at det er en reell og muligens økende frakobling mellom virksomheten lederskap og IT-prioriteringer. 

Også: AIs siste triks: Bedre KPIer for å måle forretningssuksess

IT-undersøkelsen avslører at bedriftsledelse prioriterer hastighet fremfor sikkerhet og datakvalitet.  Her er de fem øverste lederprioriteringene, ifølge IT:

    ImplementeringshastighetSikkerhetDatakvalitetForretningsverdi Opplæring av nye brukere raskt

Og her er de fem beste IT-prioriteringene, ifølge IT:

    SikkerhetDatakvalitet Hastighet for implementering Opplæring av nye teknologibrukere rasktDatainfrastruktur

Når de sjonglerer ulike prioriteringer, er nesten halvparten (48 %) av IT-fagfolk enige om at de sliter med å finne en balanse mellom hastighet, forretningsverdi og sikkerhet ved implementering av ny teknologi:

Salesforce-statistikk

 

Salesforce

Alle AI-prosjekter begynner som dataprosjekter, så jeg tror datakvaliteten må være på topp – eller nær toppen – for alle AI-prosjekter. I tillegg viser nyere forskning at 90 % av IT-lederne sier det er vanskelig å integrere AI med andre systemer. AI-adopsjon har eksplodert og forsterket behovet for en sammenhengende IT-strategi. 

Men å oppnå den balansen er lettere sagt enn gjort. 

Også : Hvordan renessanseteknologer forbinder prikkene mellom AI og virksomhet

Integrasjon og datasiloer representerer de største hindringene for IT-organisasjoner som ønsker å implementere AI med suksess.

< h2>IT sliter med infrastruktur motvind

Nesten en tredjedel av IT-profesjonelle (31 %) mangler tid til å implementere og trene AI-modeller og algoritmer.48 % bekymrer organisasjonens sikkerhetsinfrastruktur ikke kan holde tritt med etterspørselen etter innovasjon.45 % bekymrer organisasjonene sine' dataadministrasjonsinfrastruktur kan ikke holde tritt med etterspørselen etter innovasjon.

MuleSofts niende årlige Connectivity Benchmark Report validerer disse undersøkelsesfunnene: 

Det nye normale — AI-bøyepunktet forsterker behovet for en sammenhengende IT-strategi: Åttisju prosent av IT-ledere rapporterer at naturen til digital transformasjon er i endring. AI kompleksiserer det teknologiske landskapet ytterligere, med 991 apper i den gjennomsnittlige bedriften. IT-budsjettene må økes for å møte den økende etterspørselen. AI-adopsjon eksploderer, integrasjon og sikkerhetsproblemer er de største barrierene: AI-ånden er ute av flasken, med over tre fjerdedeler av organisasjoner som rapporterer at de bruker flere AI-modeller. Så mange som 90 % sier at problemer med å integrere AI med andre systemer er en barriere, etterfulgt av 79 % rapporterer sikkerhetsproblemer.IT-ledere erkjenner at datasiloer og systemskjørhet holder selskapene deres tilbake: Så mange som 98 % av IT-lederne rapporterer at de står overfor utfordringer angående digital transformasjon. Nøkkeldrivere er utholdenheten til datasiloer på 81 %, og skjørheten til tett koblede og svært avhengige systemer på 72 %. Automasjon er fortsatt en kilde til strid mellom IT og virksomheten: Bedriftsbrukere drar stor nytte av automatiseringen av arbeidet deres (1,9 timer per ansatt per uke) og krever mer fleksibilitet til å automatisere. Imidlertid må IT-avdelinger fortsatt finne ut hvordan de kan aktivere automatisering på en sikker og styrt måte. To tredjedeler (66 %) av automatiseringsprosjektene har IT som eneste gatekeeper. 

Forretningssuksess og vekst avhenger av tillit, data, AI og automatisering. Viktigheten av IT kan ikke overvurderes. Imidlertid må bedriftsledere være på linje med sine AI-implementeringsstrategier og gjennomføringsplaner. Og det er ingen snarveier til suksess, noe som betyr at suksessfaktorer som datakvalitet ikke kan overses eller tildeles en lavere prioritet. Hastighet er viktig med mindre du driver organisasjonen din mot en klippe. Som den store basketballtreneren John Wooden berømt sa: “Vær rask, men ikke skynd deg.”